(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Theo quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2020, Việt Nam sẽ có nhiều vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phân bố ở khắp các địa phương./.