(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Công nghệ mới này hút CO2 trực tiếp từ không khí và tạo ra những sản phẩm hữu ích./.