(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Theo Tổng cục Thống kê, bình quân 9 tháng năm 2016, CPI tăng 2,07%, cách xa mục tiêu dưới 5% do Quốc hội đề ra./.