Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Năm 2017 là năm kỷ niệm tròn 100 năm ngày sinh của Đại tướng Văn Tiến Dũng, vị tướng lĩnh tài đức song toàn, đã góp công lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc của đất nước.

Hơn 60 năm hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều đóng góp xuất sắc đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.