(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Năm 2016, tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành ước đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2015 và bằng 33% GDP./.