(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Hàng chục người sống vô gia cư đã bị chết vì giá lạnh trong 2 ngày 6 và 7/1 khi châu Âu đang trải qua đợt giá rét dự báo còn kéo dài trong vài ngày tới.

Nhiệt độ đo được tại một số khu vực là -20°C./.