(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Năm 2016, số thẻ ngân hàng và tài khoản cá nhân có sự gia tăng đột biến; hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho thanh toán thẻ cũng được cải thiện./.