Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Được thành lập từ năm 1999, đến nay, khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (TGPT CLV) luôn hoạt động vì mục tiêu tăng cường đoàn kết và hợp tác nhằm đảm bảo an ninh, ổn định chính trị, xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực./.