(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Các Bộ, ngành theo nhiệm vụ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và phối hợp với địa phương thực hiện công tác ứng phó, khắc phục hậu qua do mưa lũ gây ra.

Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải đã báo cáo nhanh về tình hiện hình thiệt hại và công điện chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ và chủ động các biện pháp ứng phó theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

Triển khai biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập, xử lý sự cố đê điều. Các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lai Châu, Cao Bằng, Yên Bái, Thanh Hóa, Bắc Kạn, Sơn La, Hà Nội, Thái Bình đã có báo báo nhanh, công điện chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ và tình hình thiệt hại do mưa lũ./.