Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn.

Kể từ sau Đại hội lần thứ VI Đảng Cộng sản Cuba (tháng 4/2011), Cuba đã triển khai và thực hiện Nghị quyết về Đường lối chính sách kinh tế và xã hội - Lộ trình cập nhật hóa mô hình kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế nước này.

Trong 5 năm qua, Cuba đã tiến “không ngừng, nhưng không vội” - như khẩu hiệu mà Chủ tịch Raul Castro đã đề ra - với việc cấp phép và tạo điều kiện bước đầu cho các hợp tác xã phi nông nghiệp tự quản và các thành phần kinh tế tự doanh phát triển và thay thế một số doanh nghiệp nhà nước đặc biệt trong các lĩnh vực dịch vụ như nhà hàng ăn uống hay vận tải công cộng, tinh giảm biên chế nhà nước, ban hành Luật Đầu tư, xây dựng Đặc khu phát triển Mariel - nơi có cảng biển nước sâu duy nhất của Cuba hiện tại - nhằm biến nơi đây thành điểm thu hút đầu tư, công nghệ nước ngoài chính và đầu tầu phát triển kinh tế đất nước.

Trong khi đó, sự thận trọng được thể hiện qua việc hoãn thống nhất hai đồng tiền peso nội tệ và peso chuyển đổi do tác động to lớn có thể có đối với hệ thống kinh tế và đời sống của người dân, chưa xóa bỏ chế độ tem phiếu do ảnh hưởng có thể có đối với những thành phần xã hội nhạy cảm nhất hay buộc các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài phải ký hợp đồng lao động với công dân Cuba qua cơ quan trung gian nhà nước để đảm bảo không có hiện tượng bóc lột.

Về khía cạnh xã hội, Cuba đã khẳng định sẽ duy trì và củng cố hệ thống y tế và giáo dục hoàn toàn miễn phí, đầy tính nhân văn và chất lượng cao của mình, đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận rộng rãi./.