(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Ông Trần Quang Cơ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao, đã phục vụ trong ngành ngoại giao 44 năm. Dù đã từ chối chức Bộ trưởng Ngoại giao, ông vẫn là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất lên đường lối đối ngoại của Việt Nam.