(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Kể từ sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, Việt Nam đã trải qua 70 năm quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Cùng với 70 năm phát triển, chúng ta đã chứng kiến không ít các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và cải thiện đời sống người dân./.