Quảng trường Ba Đình là quảng trường lớn nhất Việt Nam, cũng là quảng trường quan trọng nhất, nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc.

Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.