(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Từ năm 1989, Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế Thế giới có quan hệ hợp tác. Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam thường xuyên tham dự các Hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos và Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á./.