(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Từ 1/6, đa số mức giá dịch vụ y tế sẽ tăng 20-50% so với hiện hành. Việc tăng giá sẽ gây bất lợi cho những bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế trong việc chi trả phí điều trị.

Những bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế không bị ảnh hưởng nhiều vì vẫn được hưởng dịch vụ y tế chất lượng tốt và chi phí (phần lớn) do bảo hiểm y tế chi trả./.