Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn

Ngày nay, quan hệ Việt Nam-Campuchia đã có những thay đổi về chất để đáp ứng yêu cầu duy trì và củng cố quan hệ hai nước trong tình hình mới.

Lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định quyết tâm tiếp tục cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Campuchia phát triển nhằm mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước./.