Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn

Từ 10/3, nhiều cơ quan của Hà Nội sẽ mở cửa thứ Bảy để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Công chức làm việc thời gian trên sẽ được nghỉ bù./.