(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Trung tâm Hogar Seguro Virgen de la Asunción en San José Pinula, cách thủ đô Guatemala City 25km về phía Đông Nam, đang chăm sóc hơn 500 trẻ em từng là nạn nhân của tình trạng lạm dụng, bỏ bê, khuyết tật, nghiện ngập và bóc lột tình dục./.