Phiên IPO của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam, ngày 21/4. (Ảnh: HNX)

Ngày 21/4, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam với hơn 24,3 triệu cổ phần đưa ra đấu giá, mức giá khởi điểm là 10.100 đồng/cổ phần.

Cụ thể, phiên đấu giá có 29 nhà đầu tư tổ chức và cá nhân tham gia đặt thầu. Tổng khối lượng đăng ký mua hơn 29,5 triệu cổ phần, cao gấp 1,2 lần số cổ phần chào bán.

Trong đó, khối lượng đặt mua cao nhất là hơn 12,2 triệu cổ phần, giá đặt mua cao nhất là 17.200 đồng/cổ phần, cao gấp 1,7 lần so với giá khởi điểm.

Kết quả, toàn bộ số cổ phần trên đã bán hết cho 29 nhà đầu tư (27 nhà đầu tư cá nhân và 2 nhà đầu tư tổ chức) với giá đấu thành công là 10.114 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt gần 246,2 tỷ đồng, cao hơn 329 triệu đồng so với mức giá khởi điểm.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ của Tổng Công ty sau cổ phần hóa dự kiến là 3.500 tỷ đồng. Vốn Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đại diện chủ sở hữu sẽ tiếp tục nắm giữ 178,5 triệu cổ phần, tương đương 51% vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư chiến lược sẽ được mua 140 triệu cổ phần và người lao động thường xuyên, tổ chức công đoàn và người nhận khoán theo Thông tư 51/2015/TT-BTC sẽ lần lượt được mua hơn 2,3 triệu cổ phần, 160.000 cổ phần và hơn 4,6 triệu cổ phần./.