Ngày 21/1, Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) cho biết với dự án 3 triệu euro do Chính phủ Italy tài trợ, UNIDO và Liên đoàn Công nghiệp Italy (CII) đang tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) của Việt Nam.

Việc hỗ trợ nhằm tăng năng lực và sức cạnh tranh thông qua các chương trình trợ giúp công nghệ và thúc đẩy các quan hệ đối tác kinh doanh giữa Italy và Việt Nam. Hơn 100 doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp theo khu vực và lĩnh vực sản phẩm của Italy tham gia dự án này.

Ông Gerardo Patacconi, Giám đốc phát triển công nghiệp của UNIDO, cho biết UNIDO sẽ giúp phát triển các nhóm SME theo lĩnh vực sản xuất và khu vực địa lý - một mô hình đang thịnh vượng ở các nước công nghiệp phát triển.

Các nhóm doanh nghiệp được tổ chức theo nhóm sản phẩm và khu vực địa lý có thể sản xuất và bán ra hàng loạt sản phẩm bổ sung và liên quan đến nhau, nhờ đó nâng cao được sức cạnh tranh và khả năng hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu cũng như nâng cao được mức sống của dân cư trong khu vực.

Tập hợp các SME thành các nhóm sản phẩm sẽ hạ được giá thành sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập của người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Các nhóm doanh nghiệp theo sản phẩm và khu vực địa lý này cũng giúp các SME hành động tập thể và trở thành động lực của nền kinh tế quốc gia, thúc đẩy hợp tác thương mại và công nghệ giữa Việt Nam và Italy.

Dự án hỗ trợ SME Việt Nam sẽ được thực hiện theo 3 giai đoạn. UNIDO lập bản đồ các nhóm SME nhỏ của Việt Nam và lựa chọn 3 nhóm SME mục tiêu có tiềm lực phát triển cao gồm các SME dệt may; sản xuất đồ da; sản xuất đồ gỗ. Các nhóm này thuộc 5 nhóm sản phẩm xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam nhưng có giá trị gia tăng thấp, khả năng hội nhập quốc tế thấp, thiếu mẫu mã và năng lực tiếp thị.

Trong giai đoạn 2, các nhóm SME được chọn và các hiệp hội công nghiệp của họ được hỗ trợ và chuyển giao công nghệ từ các đối tác tương ứng của Italy để nâng sức cạnh tranh và đối tác kinh doanh.

Các chuyên gia Italy trong các lĩnh vực sản xuất đồ gỗ, dệt may và thị trường đã đến Việt Nam để đánh giá đào tạo và chuyển giao công nghệ cho các SME của Việt Nam.

Giai đoạn 3 bao gồm thúc đẩy các liên kết hợp tác dài hạn và các thỏa thuận giữa các hiệp hội lĩnh vực sản phẩm giữa Việt Nam và Italy nhằm tăng cường các cơ chế nâng cao năng lực sản xuất và kinh doanh của các SME Việt Nam./.