Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII. (Nguồn: yenbai.gov.vn)

Ngày 30/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

​Dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lao động và 315 đại biểu đại diện cho gần 50 nghìn đảng viên của Đảng bộ tỉnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành Trung ương đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hà Thị Khiết biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái đạt được trong nhiệm kỳ qua, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Bà Hà Thị Khiết cũng nêu một số hạn chế của tỉnh Yên Bái như: Yên Bái vẫn còn là tỉnh nghèo, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, đời sống của đồng bào vùng cao còn khó khăn... Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan đôi khi còn hành chính hóa, hiệu quả chưa cao...

Bà Hà Thị Khiết yêu cầu: Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái cần phát huy các lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên khoáng sản, đất lâm nghiệp... xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển toàn diện và bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc của Tổ quốc. Toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân tỉnh Yên Bái cần nỗ lực phấn đấu không ngừng để Yên Bái phát triển nhanh và bền vững hơn.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII cần thảo luận, phân tích sâu hơn những nguyên nhân của hạn chế để có giải pháp khắc phục ngay trong nhiệm kỳ tới, nhất là sau đại hội này.

Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII nêu rõ: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao và linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành quyết liệt, sát sao của chính quyền các cấp, cùng với sự nỗ lực của các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Yên Bái đã giành được những kết quả quan trọng, khá toàn diện; hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội đều đạt và vượt cao.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh trong 5 năm đạt 11,33%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2015 đạt hơn 15.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt hơn 25 triệu đồng.

Trong 5 năm, Yên Bái đã thu hút được 145 dự án, với tổng số vốn đăng ký trên 13.000 tỷ đồng và 99 triệu đô la Mỹ. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân; quốc phòng an ninh được tăng cường, củng cố ngày càng vững mạnh.

Tại Yên Bái, công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt kết quả khá toàn diện gắn liền với việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Hàng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt 80,02%; số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 87,63%. Công tác phát triển đảng viên đạt kết quả tốt; trong nhiệm kỳ qua toàn Đảng bộ kết nạp được trên 10.000 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Yên Bái tiếp tục phấn đấu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tiếp tục đổi mới toàn diện; phát huy truyền thống đoàn kết, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng hợp lý và bền vững; tăng cường, mở rộng các hoạt động đối ngoại, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương; đẩy mạnh phát triển văn hóa-xã hội, tiến bộ và công bằng xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tăng cường xây dựng, củng cố quốc phòng-an ninh vững mạnh; xây dựng Yên Bái phát triển toàn diện, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII sẽ bế mạc ngày 1/10/2015./.