Gần 1.000 đại biểu đại diện các giai cấp, tầng lớp nhân dân đã tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần VII, khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội sáng 28/9.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; các vị chức sắc tôn giáo; các cán bộ lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động… đã tham dự Đại hội.

Các đoàn đại biểu quốc tế gồm Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị Trung Quốc, Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba và các đại biểu đại diện Đại sứ quán của các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam cũng tham dự đại hội này.

Đại hội có chủ đề "Nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm nhấn mạnh, Đại hội lần này có nhiệm vụ nhận định, đánh giá về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kiểm điểm việc thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ VI (2004-2009).

Từ đó, Đại hội sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ VII (2009-2014), với quyết tâm nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại Đại hội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có bài phát biểu quan trọng./.