Tại ấp Phước An, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh), Huyện ủy Dương Minh Châu tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng Khu di tích lịch sử Căn cứ cách mạng Dương Minh Châu thời kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Nằm trong khu rừng khoảng 15ha, Căn cứ cách mạng Dương Minh Châu được thành lập vào đầu năm 1951, thời kháng chiến chống thực dân Pháp, là nơi hoạt động của các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, các đơn vị võ trang của tỉnh Tây Ninh, Khu 7, Phân liên khu miền Đông Nam Bộ, Xứ ủy, Trung ương Cục miền Nam, Ủy ban kháng chiến hành chánh và Bộ Tư lệnh Nam Bộ. Nơi đây cũng đã ghi dấu nhiều chiến công hiển hách, đặc biệt là trận Chà Dơ-Lộc Ninh đã dập tan cuộc càng lớn nhất của thực dân Pháp ở miền Nam, làm 20 tiều đoàn địch hoàn toàn tan rã khi chúng xâm nhập vào căn cứ.

Trong kháng chiến chống Mỹ, căn cứ Dương Minh Châu là nơi địch tập trung đánh phá ác liệt, với dã tâm “Bình định” và “Tiêu diệt,” hàng vạn tấn bom và chất độc hóa học của Mỹ được sử dụng để tàn phá nơi này, nhằm tìm diệt các cơ quan của Xứ ủy, phân liên khu miền Đông, Trung ương Cục và các sư đoàn chủ lực Miền, nhưng hầu hết các cuộc càn lớn nhất lúc bấy giờ của Mỹ đều bị các đơn vị chủ lực và bộ đội địa phương bẻ gãy, bảo vệ an toàn khu căn cứ.

Địa danh căn cứ Dương Minh Châu còn ghi nhận là nơi Mặt trận dân tộc giải phóng của tỉnh Tây Ninh được thành lập và nơi Tỉnh ủy Tây Ninh chọn làm địa điểm họp quyết định việc giải phóng Tây Ninh trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Với giá trị lịch sử của khu di tích, ngày 5/1/2011, Căn cứ cách mạng Dương Minh Châu đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp bằng công nhận Di tích lịch sử-Văn hóa cấp quốc gia. Năm 2009, tỉnh Tây Ninh quyết định trùng tu, xây dựng khu di tích trở thành nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và địa điểm tham quan, du lịch nằm bên cạnh hồ nước hồ Dầu Tiếng xinh đẹp./.