Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Ngày 1/8, Đoàn công tác số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do ông Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Tổng Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Kon Tum.

Theo ông Phan Văn Sáu, mục đích của việc kiểm tra, giám sát tại tỉnh Kon Tum lần này nhằm nắm tình hình, đánh giá vai trò lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, đặc biệt là kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng, sai phạm kinh tế, góp phần vào việc xử lý các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Nội dung kiểm tra, giám sát lần này tập trung vào các vấn đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với việc phát hiện, xử lý tham nhũng; việc phát hiện và xử lý tham nhũng, đặc biệt là thanh tra các vụ việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện vụ việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án tham nhũng kinh tế và công tác tham mưu, đề xuất, xử lý vụ án tham nhũng kinh tế của Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum.

[Phiên họp thứ 12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng]


Đoàn công tác tiến hành kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không hình thức, ít ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra, giám sát; tập trung nghiên cứu các văn bản, tài liệu liên quan, làm rõ việc làm được, chưa làm được, hạn chế, yếu kém, sai phạm, nguyên nhân, đề xuất và kiến nghị xử lý, đảm bảo kết quả kiểm tra, giám sát của đoàn là đúng mục đích, yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã đề ra.

Việc kiểm tra giám sát của đoàn là dịp để tỉnh Kon Tum rà soát, chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, đặc biệt là phát hiện, điều tra, tuy tố, xét xử, xử lý các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm, đưa ra những giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức 4 cuộc kiểm tra, giám sát với 8 tổ chức Đảng và người đứng đầu cấp ủy. Kết quả đã phát hiện sai phạm hơn 604 triệu đồng, trong đó số tiền sai phạm phải thu hồi hơn 488 triệu đồng, xử lý khác là 116 triệu đồng; đến nay đã thu hồi nộp ngân sách hơn 488 triệu đồng; thi hành kỷ luật 4 trường hợp, trong đó khiển trách 2 trường hợp, cảnh cáo 1 trường hợp và cách chức 1 trường hợp.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức kiểm tra, giám sát 65 cuộc với 77 tổ chức; qua kiểm tra phát hiện, đề nghị thu hồi số tiền 3, 447 tỷ đồng; thi hành kỷ luật 13 đảng viên. Ngoài ra, Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy đã kiểm tra 77 cuộc với 110 tổ chức đảng và người đứng đầu; qua kiểm tra, kết luận sai phạm 11,081 tỷ đồng, số tiền phải thu hồi là hơn 8,3 tỷ đồng; thi hành kỷ luật 23 đảng viên.../.