Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc tại Hưng Yên. (Ảnh: Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN)

Sáng 6/7, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, công bố Quyết định số 476-QĐNS/TW về việc thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư năm 2017. 

Theo Quyết định trên, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên; Tỉnh ủy Sơn La; Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian kiểm tra từ tháng 11/2016 đến nay. Trong năm 2017, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư thành lập 5 đoàn kiểm tra 15 đơn vị trên cả nước.

[Đảng ủy Khối các cơ quan TW triển khai thực hiện Nghị quyết TW 5]

Phát biểu tại cuộc làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng ghi nhận sự phối hợp của Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc triển khai Quyết định số 476-QĐNS/TW của Ban Bí thư.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, đợt kiểm tra lần này nhằm đánh giá những thuận lợi, khó khăn tác động, ảnh hưởng đến công tác xây dựng Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05, Kế hoạch số 04-KH/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư; những cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm đơn vị. Từ đó, tìm ra những điểm còn khó khăn, vướng mắc để khắc phục trong thời gian tới.

Cùng với đó, tập trung đánh giá, làm rõ kết quả thực hiện 14 nhiệm vụ “thực hiện ngay và thường xuyên” theo Kế hoạch số 4-KH/TW ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, trong bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp đề ra gồm: Công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; cơ chế, chính sách; kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội.

Các đơn vị cần chú trọng đến nhóm thứ nhất-công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình. Hiện nay, công tác này vẫn còn qua loa, đơn giản, chưa đi vào thực chất. Nhiều cá nhân, tập thể dành rất ít thời gian cho công tác kiểm điểm.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, cần có sự khách quan, thực chất trong công tác đánh giá hoàn thành nhiệm vụ được giao ở các cá nhân, tập thể.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức đảng, đơn vị mà Đoàn kiểm tra trực tiếp làm việc, trao đổi, thẩm tra, xác minh, đồng thời phân công cán bộ phối hợp với Đoàn trong suốt quá trình kiểm tra tại đơn vị.

Thay mặt Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng đây là cơ hội quan trọng, quý báu để Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư lắng nghe, chia sẻ về những khó khăn, thách thức trong công tác đảng, qua đó tìm hiểu những mô hình, kinh nghiệm hay ở các tổ chức đảng, từ đó rút ra những bài học thiết thực trong công tác đảng của đơn vị.

Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị báo cáo và phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra để đạt được yêu cầu đề ra./.