Đồng bào Khmer đến cúng chùa ngày Tết Chôl Chnăm Thmây. Ảnh minh họa. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Diễn ra từ ngày 13-16/4 (từ ngày 25-28/2 âm lịch), Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Kiên Giang năm nay được Tỉnh ủy Kiên Giang chỉ đạo tổ chức với tinh thần đoàn kết, vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Ngành chức năng của tỉnh phối hợp với các địa phương tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào dân tộc Khmer tổ chức những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi, giải trí bảo đảm giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào.

Đoàn nghệ thuật Khmer tỉnh Kiên Giang xây dựng nhiều chương trình văn nghệ phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa trong dịp Tết. Tỉnh tổ chức họp mặt, chúc Tết và thành lập các đoàn thăm, tặng quà các chùa Khmer trên địa bàn, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, các vị chức sắc, người có uy tín tiêu biểu của đồng bào Khmer.

Tỉnh vận động doanh nghiệp, tổ chức kinh tế giúp đỡ, hỗ trợ giúp đỡ những gia đình Khmer nghèo có hoàn cảnh khó khăn đón Tết vui tươi, đầm ấm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang xuất ngân sách hỗ trợ cho hộ nghèo và cận nghèo dân tộc Khmer hơn 1,56 tỷ đồng đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.

Kiên Giang hiện có gần 51.000 hộ đồng bào dân tộc Khmer với 216.860 người, chiếm 12,4% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án và chính sách nâng cao đời sống, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số như đào tạo nghề, giải quyết việc làm; hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất; hỗ trợ vốn vay, đất sản xuất, nhà ở…

Cơ sở hạ tầng với hệ thống điện, đường, trường, trạm, nước sạch… ở những vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống được đầu tư xây dựng.

Trước Tết Chôl Chnăm Thmây, Điện lực Sóc Trăng đã kéo điện thêm được 3.160 hộ Khmer có điện sử dụng, nâng tỷ lệ hộ Khmer tại địa phương có điện sử dụng đạt 96,6%, tương đương với 92.400 hộ Khmer có điện.

Hiện nay, hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer còn 3.776 hộ (7,4%); hộ cận nghèo còn 4.031 hộ (7,9%). Toàn tỉnh có 29 điểm trường phổ thông dạy chữ Khmer cho con em đồng bào, với 168 lớp, khoảng 4.150 học sinh theo học.

Vào lễ cúng trăng của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ hàng năm, tỉnh tổ chức Ngày hội Văn hóa-Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer thu hút hàng vạn người tham gia.

Song song với tổ chức đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, các ngành chức năng tỉnh Kiên Giang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho đồng bào dân tộc Khmer hiểu và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 9 đã đề ra và lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Tỉnh nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn, hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên đồng bào dân tộc Khmer nêu cao ý thức tự lực, tự cường, ra sức thi đua sản xuất, đoàn kết giúp nhau xây dựng cuộc sống ổn định và phát triển./.