Tàu vỏ thép BĐ 99245 TS của ngư dân Trần Đình Sơn bị gãy trục máy phải nằm bờ hơn một tháng nay. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Sau khi nhận được một số phản ánh khó khăn, vướng mắc của chủ tàu khi vay vốn theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó có việc các ngân hàng thương mại yêu cầu ngư dân bổ sung thêm tài sản (ngoài con tàu hình thành từ vốn vay) bảo đảm cho khoản vay.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định 67, Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản số 6393/NHNN-TD yêu cầu các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 28 tỉnh, thành phố ven biển khẩn trương thực hiện một số nội dung.

[Yêu cầu rà soát, kiểm tra chất lượng tàu cá đóng theo Nghị định 67]

Đối với các ngân hàng thương mại: Chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch nghiêm túc triển khai chính sách tín dụng quy định tại Nghị định số 67 và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước tại công văn số 1085/NHNN-TD ngày 26/02/2015 về triển khai Nghị định số 67 của Chính phủ; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người dân nắm bắt được chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc cho vay đóng mới, nâng cấp tàu phục vụ khai thác hải sản xa bờ, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 28 tỉnh, thành phố ven biển: Đầu mối đôn đốc, giám sát việc triển khai chính sách tín dụng theo Nghị định số 67 của các ngân hàng thương mại trên địa bàn; phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo triển khai Nghị định của tỉnh, thành phố triển khai có hiệu quả các chính sách theo Nghị định 67 trên địa bàn.

Ngoài ra, các Ngân hàng Nhà nước tại các tỉnh, thành phố phải kịp thời thông tin, truyền thông về kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhằm tạo sự đồng thuận đối với việc thực hiện chính sách này./.