Ngày 27/5, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ ra mắt Văn phòng tư vấn quản lý Chương trình Hạnh phúc tỉnh Lào Cai gồm 12 thành viên.

Các thành viên Tổ chức có nhiệm vụ tham gia hỗ trợ, triển khai thực hiện và giám sát hai hợp phần về phát triển cộng đồng, gồm làm đường giao thông nông thôn, hỗ trợ phát triển kinh tế, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và quản lý công của chương trình được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Chang Jae Yun, Giám đốc KOICA tại Việt Nam, nhấn mạnh Chương trình Hạnh phúc tại Lào Cai được thực hiện nhằm hỗ trợ tỉnh Lào Cai xóa đói, giảm nghèo bền vững, thông qua việc giúp Lào Cai xây dựng nông thôn mới theo mô hình Samuel Undong của Hàn Quốc.

Vì vậy, các thành viên tư vấn của chương trình cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, để chương trình được thực hiện với hiệu quả cao.

Chương trình Hạnh phúc tỉnh Lào Cai với số vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc sẽ là nguồn lực hỗ trợ Lào Cai thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sỹ tuyến tỉnh, huyện, xã và quản trị hành chính công, qua đó, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân các vùng khó khăn trên địa bàn./.