Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Có trường hợp ngành thuế ký hợp đồng lao động làm tạp vụ, bảo vệ nhưng thực tế lại được đi hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ. Ngoài ra, cũng có trường hợp quy hoạch chưa đảm bảo về tiêu chuẩn, trình độ.

Đó là một vài nhận xét của lãnh đạo Tổng cục Thuế về công tác tổ chức cán bộ năm 2016 tại các cục thuế.

Ký một đằng, làm một nẻo

Đưa ra đánh giá chung, lãnh đạo ngành thuế cho rằng, công tác tổ chức cán bộ vẫn còn một số tồn tại cần kịp thời chấn chỉnh.

Đặc biệt, kết quả kiểm tra cho thấy, có trường hợp được cục thuế ký hợp đồng lao động làm tạp vụ, bảo vệ nhưng thực tế được bố trí làm công tác chuyên môn, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ. Ví dụ được ngành thuế chỉ ra là với trường hợp tại Cục thuế tỉnh Hưng Yên, Quảng Bình…

Cũng về biên chế, hợp đồng lao đồng, đánh giá cũng cho thấy, hồ sơ hợp đồng lao động chưa được các đơn vị lưu đầy đủ phiếu đánh giá, nhận xét hàng năm và còn tình trạng số lượng hợp đồng lao động vượt định mức quy hoạch (như trường hợp tại Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh).

Một phần đáng chú ý khác là công tác quy hoạch công chức lãnh đạo. Theo đánh giá, vẫn còn trường hợp quy hoạch chưa đảm bảo về tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn đào tạo như lãnh đạo cấp đội có trình độ trung cấp. Một số ví dụ được đại diện ngành thuế chỉ ra là tại Hưng Yên, Thừa Thiên Huế, Quảng Ninh, Hà Tĩnh.

Cũng về nội dung này, kết quả cũng chỉ ra, nội dung đánh giá với công chức dự kiến quy hoạch tại một số cục thuế ở hội nghị cán bộ chủ chốt, phần đánh giá, nhận xét công chức được đưa vào quy hoạch còn chưa được ghi biên bản.

Với công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, lãnh đạo ngành thuế cho rằng, một số biên bản các cục thuế không ghi đầy đủ ý kiến đánh giá.

Việc triển khai quy trình, thủ tục bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo về quy trình thủ tục theo đánh giá là “đảm bảo.” Tuy nhiên, khâu lựa chọn nhận sự ban đầu ở một số cục thuế theo đại diện ngành thuế là làm chưa tốt, chưa thực sự chọn được người có tâm và tài. Lãnh đạo ngành thuế thẳng thắn, về khâu này “dư luận còn có nhiều vấn đề, từ đó gây mất đoàn kết trong cục thuế.”

Việc bổ nhiệm lại theo thống kê ở nhiều cục thuế vẫn có tình trạng chưa kịp thời. Cụ thể, tại Cục Thuế thành phố Hải Phòng, nhiều trường hợp hết thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng cục chưa kịp thời làm thủ tục bổ nhiệm lại. Theo thống kê, tại Hải Phòng, có 140 trường hợp chậm bổ nhiệm lại từ 3-6 tháng, chậm trên 1 năm có 4 trường hợp trong đó có 2 trưởng phòng chậm tới 3 năm.

Kiểm tra, rà soát lại

Ở hướng khác, đánh giá cho thấy, việc điều động luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác của các cục thuế chưa chú ý tới đánh giá, kiểm tra với cán bộ trong diện này. Phần lớn trong số này chỉ có bản đánh giá, nhận xét cuối năm.

Việc xử lý kỷ luật công chức cũng còn những vấn đề cần nói. Trong quá trình thực hiện, có tình trạng sai về thành phần hội đồng hay chưa ban hành thông báo về xem xét, xử lý kỷ luật.

“Không có giấy triệu tập họp hội đồng kỷ luật hoặc giấy triệu tập không đảm bảo thời gian, sau khi họp hội đồng kỷ luật, chủ tịch hội đồng kỷ luật không có văn bản kiến nghị theo quy định; Quyết định thi hành kỷ luật chưa nêu đầy đủ căn cứ hoặc chưa đúng mẫu theo quy định,…” nhận xét của lãnh đạo Tổng cục Thuế nêu lên. Một số ví dụ được đưa ra như tại Cà Mau Hà Tĩnh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hưng Yên, Thừa Thiên Huế.

Từ những vấn đề trên, lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế địa phương tự kiểm tra, rà soát rút kinh nghiệm trong đó có việc thực hiện đúng quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức.

Về những tồn tại khác, đại diện ngành thuế yêu cầu các đơn vị rút kinh nghiệm trong công tác thực hiện chế độ hợp đồng lao động.

Ngoài ra, các cục thuế cũng được yêu cầu chú ý về tiêu chuẩn trong công tác quy hoạch công chức lãnh đạo, quản lý. Với công chức không đủ điều kiện tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn đào tạo cơ bản nhưng có năng lực nổi trội trong thực tiễn, được công chức trong cục thuế tín nhiệm, lãnh đạo ngành thuế cho rằng có thể quan tâm xem xét từng trường hợp cụ thể./.