Ngày 14/4, tại cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định, các đại biểu đã bỏ phiếu tán thành giữ nguyên hình thức kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Trần Văn Định, Trưởng xóm Đồng Lạc, xã Nam Phong, thành phố Nam Định do vi phạm quy định.

Ông Trần Văn Định bị Đảng ủy xã Nam Phong, Thành ủy Nam Định xử lý kỷ luật vì thiếu trách nhiệm trong chấp hành Nghị quyết của Chi bộ xóm Đồng Lạc; lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm các quy định, nguyên tắc quản lý tài chính; vi phạm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng...

Tuy nhiên, ông Định không chấp hành và tiếp tục khiếu nại lên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định.

Theo ông Đoàn Văn Hùng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nam Định, Đoàn Kiểm tra của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác minh: Theo Nghị quyết của Chi bộ, xóm Đồng Lạc chỉ cho phép thanh lý nhà kho nhưng với cương vị là Chi ủy viên, Trưởng xóm, ông Định cùng với một số vị trong Ban Chi ủy đã giao đất trái thẩm quyền cho các hộ dân.

Trong việc triển khai Dự án xây dựng các công trình phúc lợi xóm Đồng Lạc, với cương vị là Trưởng xóm, tháng 7/2012, ông Định cùng với ông Trần Xuân Quang (kế toán dự án) đã rút quỹ 100 triệu đồng tiền của dự án cho một cá nhân vay không có sự bàn bạc, thống nhất trong Ban Quản lý dự án dẫn đến sự thắc mắc, nghi ngờ trong nội bộ.

Không những thế, để đối phó với sự kiểm tra của Giám đốc dự án ông Trần Văn Định đã làm giả biên bản họp dân ngày 25/6/2012 về việc cho vay tiền. Như vậy, ông Định đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao vi phạm quy định, nguyên tắc quản lý tài chính.

Ngoài ra, tháng 1/2013, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Nam Phong đã kết luận ông Trần Văn Định vi phạm quy định và yêu cầu kiểm điểm nhưng ông Định không chấp hành.

Ông Định có ý thức kỷ luật kém, vi phạm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, có thái độ quanh co, không tự giác nhận khuyết điểm, từ chối sự giáo dục của tổ chức Đảng...

Tại cuộc họp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định cũng đã sơ kết công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2017; đồng thời quán triệt Kết luận số 10, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí./.