Thứ Sáu, Tháng Tư 28/04/2017

La liệt xác động vật chết khô tại vườn thú bi thương nhất thế giới

(Vietnam+) Bản in

Khan Younis đã trở thành vườn thú bi thương nhất thế giới khi các con vật chịu cảnh chết đói vì thiếu thức ăn, chúng trở thành những cái xác khô.