Thứ Hai, Tháng Mười 24/10/2016

La liệt xác động vật chết khô tại vườn thú bi thương nhất thế giới

(Vietnam+) Bản in

Khan Younis đã trở thành vườn thú bi thương nhất thế giới khi các con vật chịu cảnh chết đói vì thiếu thức ăn, chúng trở thành những cái xác khô.