Các đại biểu xem triển lãm hình ảnh và hiện vật trưng bày tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Ngày 17/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án "Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, ở nước ngoài” nhằm đánh giá kết quả và trao đổi, đề xuất các biện pháp, phương hướng triển khai trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết từ năm 2009, Đề án “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, ở nước ngoài” đã được triển khai tại tất cả các châu lục trên thế giới dưới những hình thức phong phú, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Thông qua đề án, những người tham gia đã phát hiện, sưu tầm và đưa về nước một số hiện vật, tư liệu quý giá liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các hoạt động của đề án đã góp phần tiếp tục làm sống động hình ảnh và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh tôn vinh Bác là tôn vinh con người Việt Nam tiêu biểu nhất mà các giá trị tinh hoa của dân tộc Việt Nam đã kết tinh ở Người. Thông qua hình ảnh “Anh hùng giải phóng dân tộc” Hồ Chí Minh, thế giới sẽ hiểu rõ hơn truyền thống yêu nước và ý chí vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam.

Thông qua hình ảnh “Người cha của các lực lượng vũ trang Việt Nam,” thế giới hiểu rõ hơn về lịch sử hào hùng dựng nước, giữ nước và nghệ thuật quân sự của nhân dân Việt Nam.

Thông qua hình ảnh “Nhà ngoại giao Hồ Chí Minh,” thế giới sẽ biết rõ hơn truyền thống nhân văn, bản chất hòa hiếu, tính chính nghĩa của các cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam cũng như tinh thần rộng mở, luôn mong muốn và sẵn sàng làm bạn với nhân dân các nước của dân tộc Việt Nam.

Thông qua việc đề cao “Tư tưởng Hồ Chí Minh,” thế giới nhận rõ hơn nữa về những đóng góp to lớn của Hồ Chí Minh đối với tiến trình phát triển của nhân loại, đồng thời giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về công cuộc đổi mới hiện nay và con đường mà nhân dân Việt Nam đã lựa chọn, cũng như chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay...

Tại hội nghị, Bộ Ngoại giao đã trao bộ kỷ vật liên quan đến hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hoa Kỳ cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu giữ, bảo tồn và khai thác, phục vụ trực tiếp việc giáo dục thế hệ trẻ về sự nghiệp và di sản của Người.

Sau gần 6 năm triển khai, Đề án “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, ở nước ngoài” đã tạo được những tác động tích cực, không chỉ duy trì tốt việc lưu giữ và bảo vệ những dấu tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn đạt những kết quả nhất định trong việc sưu tầm tư liệu, di tích, bảo tồn, tôn tạo và mở rộng, phát triển, làm mới một số khu di tích, tưởng niệm.

Đề án đã góp phần làm cho chính quyền, các giới và nhân dân nhiều nước trên thế giới hiểu rõ hơn về tư tưởng, đạo đức, nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc Việt Nam nói chung.

Ngoài ra, Đề án cũng đã đề cao và phát huy giá trị tư tưởng, đạo đức, nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường quảng bá hình ảnh, văn hóa, lịch sử, truyền thống và con người Việt Nam trên thế giới qua hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và góp phần phát triển, làm sâu sắc thêm quan hệ nhiều mặt giữa Việt Nam với nhiều nước trên thế giới.

Đồng thời, Đề án cũng góp phần gắn kết, củng cố và phát triển cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hướng bà con về quê hương và góp phần sưu tầm, lưu giữ, bảo vệ và phát triển những nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại dấu tích, dưới cả góc độ vật thể và phi vật thể.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận các nội dung: phân tích, đánh giá ý nghĩa, tác động của các hình thức tôn vinh Bác đối với việc đề cao tư tưởng và hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở các địa bàn trên thế giới; tác động của việc triển khai đề án đối với công tác tuyên truyền về đất nước và con người Việt Nam; tình hình triển khai đề án, trong đó có việc cập nhật, hệ thống hóa các hình thức tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu phân tích, đánh giá kết quả, các thuận lợi, khó khăn và các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện đề án tại các địa bàn khác nhau trên thế giới; đề xuất các biện pháp cụ thể, phù hợp nhằm tiếp tục thực hiện đề án hiệu quả và lâu dài ở nước ngoài./.