Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư bổ sung, sửa đổi các tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại (xe ôtô phục vụ công tác từ 16 chỗ ngồi trở xuống và ôtô chuyên dùng) trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước.

Theo đó, kể từ ngày 1/3, các công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, các chức danh gồm chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc của công ty mẹ - tập đoàn kinh tế nhà nước được sử dụng 1 xe ôtô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày và đi công tác với mức giá mua tối đa 840 triệu đồng/xe.

Các chức danh được sử dụng xe ôtô khi đi công tác (không bố trí xe đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc) với mức giá mua tối đa 720 triệu đồng/xe gồm ủy viên hội đồng thành viên, phó tổng giám đốc của công ty mẹ - tập đoàn kinh tế nhà nước và các chức danh tương đương, chủ tịch hội đồng thành viên, ủy viên hội đồng thành viên, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc công ty mẹ - tổng công ty do bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập./.