Thứ Hai, Tháng Năm 01/05/2017

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro - một huyền thoại cách mạng

(TTXVN/Vietnam+) Bản in

Sinh ngày 13/8/1926, Lãnh tụ Cuba Fidel Castro là một nhà Cách mạng vĩ đại, một trong những người kiệt xuất nhất của thế kỷ XX.