Những người nhập cư từ Myanmar và Bangladesh tại làng Matang Raya, Baktya, phía bắc tỉnh Aceh sau khi được cứu ngày 10/5 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Trung tâm thông tin Liên hợp quốc, tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này đã chọn vấn đề bình đẳng và bảo vệ quyền của trẻ em trong các gia đình làm chủ đề chính cho lễ kỷ niệm Ngày Gia đình thế giới (15/5) truyền thống năm nay.

Cách đây 22 năm, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã ra Nghị quyết 47/237 (1993) lấy ngày 15/5 hàng năm làm Ngày Gia đình thế giới.

Nghị quyết này được đánh giá là sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế đối với các vấn đề của gia đình, trong đó đặc biệt chú ý tới việc phấn đấu cho sự bình đẳng trong mỗi gia đình, phát huy đầy đủ quyền của mỗi thành viên, nâng cao nhận thức của mọi người về trách nhiệm đối với gia đình, đồng thời nâng cao kiến thức của mỗi thành viên về những ảnh hưởng, tác động của đời sống kinh tế, xã hội và dân số tới gia đình...

Kể từ khi có nghị quyết trên, Ngày Gia đình thế giới được kỷ niệm rộng rãi tại nhiều quốc gia bằng những hình thức đa dạng, phong phú, giúp mọi người có cơ hội trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm để xây dựng và phát triển tổ ấm gia đình, để mỗi con người đều biết phấn đấu trở thành những thành viên tích cực của gia đình và cộng đồng, xã hội.

Ngày Gia đình thế giới cũng là dịp để mọi người cùng chung sức đấu tranh chống mọi hình thức bạo lực gia đình, bảo vệ và phát huy đầy đủ quyền con người của mỗi thành viên - nhất là phụ nữ và trẻ nhỏ - trên cơ sở Công ước quốc tế về quyền con người, và phấn đấu cho những giá trị cao quý của gia đình, xã hội./.