Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 5/7, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh rằng hệ thống Liên hợp quốc cần phải thay đổi một cách mạnh mẽ để giúp các nước đạt được mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 như chương trình nghị sự đã đề ra.

Trong báo cáo đầu tiên về tái cơ cấu hệ thống phát triển của Liên hợp quốc tại Hội đồng Kinh tế và xã hội, Tổng thư ký Guterres khẳng định Chương trình nghị sự 2030 là chương trình bao trùm, toàn diện nhất đối với người dân trên toàn thế giới và để đạt được các mục tiêu trong chương trình, cần phải thay đổi một cách mạnh mẽ hệ thống phát triển của Liên hợp quốc.

Ông nêu rõ các lĩnh vực quan trọng cần cải cách bao gồm đảm bảo cho hệ thống Liên hợp quốc chuyển đổi từ các Mục tiêu phát triển thiên nhiên kỷ (MDGs) sang Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; tăng cường tập trung tài trợ phát triển cho các nước có nhu cầu về tài chính, chuyên gia và chuyển giao công nghệ; tạo ra các nhóm nước mới có tính gắn kết, linh hoạt hơn và có thể ứng phó với các vấn đề đặc thù của mỗi nước.

Tiếp sau báo cáo này, tháng 12 tới, Tổng thư ký sẽ công bố báo cáo thứ hai với các đề xuất cải cách cụ thể hơn./.