Thứ Sáu, Tháng Tám 18/08/2017

Lợi nhuận Ngân hàng Quốc dân tăng 88% trong năm 2015

Năm 2015, lợi nhuận của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân đạt 111 tỷ đồng so với năm trước, nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,13%.

Thúy Hà (Vietnam+) Bản in

Lợi nhuận tăng 88%
Tính đến ngày 31/12/2015, tổng tài sản của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân (NCB) đạt 48.380 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động khách hàng và tăng trưởng tín dụng lần lượt đạt 34.377 tỷ đồng và 26.157 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2015, lợi nhuận của ngân hàng này đạt 111 tỷ đồng, tăng 88% so với 2014.

Giao dịch tại NCB. (Nguồn: NCB)

Tái cấu trúc mạnh
Trong 2 năm vừa qua, NCB tập trung tái cấu trúc, phần lớn lợi nhuận được sử dụng để trích lập dự phòng và xử lý các tồn đọng cũ. Tuy nhiên hoạt động ngân hàng cốt lõi của NCB đã và đang phát triển mạnh mẽ, khả năng sinh lời rất khả quan, đem lại nguồn lợi nhuận ổn định cho ngân hàng.

Giao dịch tại NCB. (Nguồn: NCB)

Nhiều đột phá
Ông Đào Trọng Khanh, Tổng Giám đốc NCB cho biết: “Với nền tảng hiện nay, NCB hoàn toàn có thể tăng trưởng lợi nhuận từ 50-70% trong 1-2 năm tới. NCB đang bước vào giai đoạn mới-đột phá, bứt phá để khác biệt, để xây dựng thế mạnh riêng trên thị trường tài chính ngân hàng.”

Tổng Giám đốc NCB Đào Trọng Khank. (Nguồn: NCB)

Nhiều chi nhánh hoạt động tốt
Trong năm 2015, nhiều chi nhánh của NCB đã vươn lên nhóm dẫn đầu (tốp 5) ngân hàng thương mại cổ phần hiệu quả tại địa phương. Đầu năm 2015, NCB đã được Ngân hàng Nhà nước tặng bằng khen về thành tích góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành ngân hàng. NCB hiện nay có 90 điểm giao dịch và nhiều Trung tâm kinh doanh trên toàn quốc với hơn 2.100 cán bộ công nhân viên.

NCB khai trương chi nhánh mới. (Nguồn: NCB)

Tin khác