Thứ Bảy, Tháng Tư 29/04/2017

Lợi nhuận trước thuế của Techcombank tăng 43,8% năm 2015

Techcombank công bố kết quả kinh doanh năm 2015 với tốc độ tăng trưởng ấn tượng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.037 tỷ đồng, tăng 43,8% so với năm 2014.

Thúy Hà (Vietnam+) Bản in

Tổng tài sản tăng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2015 với tốc độ tăng trưởng ấn tượng.

Theo đó, tổng tài sản của Techcombank tăng từ 175.902 tỷ đồng vào năm 2014 lên mức 192.009 tỷ đồng vào năm 2015, tương đương 9,2%. Huy động từ khách hàng tăng 8,0%, đạt 142.240 tỷ đồng trong khi đó dư nợ cho vay khách hàng là 111.626 tỷ đồng, tăng 31.318 tỷ đồng so với cuối năm 2014./.

Trụ sở chính của Techcombank. (Nguồn: Techcombank)
Lợi nhuận trước thuế tăng 43,8%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Techcombank đạt 2.037 tỷ đồng, tăng 43,8% so với năm 2014. Thu nhập lãi thuần tăng 22,8% so với năm 2014 nhờ tăng trưởng tín dụng đạt gần 30%.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ và phí tăng 11,2% trong năm 2015 lên 1.139 tỷ đồng, phản ánh định hướng chiến lược của Techcombank ngày càng chú trọng nhiều hơn từ các dịch vụ gia tăng với các nguồn thu từ phí và các dịch vụ khác./.

Giao dịch tại Techcombank. (Nguồn: Techcombank)
Chi phí hoạt động giảm
Tổng thu nhập tăng trong khi chi phí hoạt động tiếp tục được kiểm soát hợp lý và hiệu quả hoạt động cao hơn đã giúp tỷ lệ chi phí/thu nhập (C/I ratio) giảm năm thứ hai liên tiếp từ 47,2% trong năm 2014 xuống 39,5% trong năm 2015.

Tỷ suất lợi nhuận ròng trên tổng tài sản bình quân (ROA) và lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) lần lượt là 0,9% và 10,1%./.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Nợ xấu còn 1,67%
Nhờ các biện pháp quản trị rủi ro chặt chẽ và hiệu quả nhằm kiểm soát nợ xấu hiện tại cũng như ngăn ngừa nợ xấu mới, tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối năm 2015 giảm xuống 1,67% từ 2,38% vào cuối năm 2014.

Techcombank vẫn duy trì lợi thế là một trong các ngân hàng thương mại có cơ sở khách hàng và mạng lưới giao dịch lớn với 312 chi nhánh và phòng giao dịch, hơn 1.200 máy ATM và 1.600 điểm giao dịch phục vụ hơn 4 triệu khách hàng cá nhân, hơn 102.000 khách hàng doanh nghiệp./.

Ảnh minh họa. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tin khác