Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong tuần từ 2/5 - 4/5/2012, lãi suất giao dịch bình quân VND giảm mạnh đối với các kỳ hạn từ 1 tuần đến 6 tháng, các mức giảm từ 0,22 điểm % (kỳ hạn 2 tuần) đến 3,27 điểm % (kỳ hạn 6 tháng).

Các kỳ hạn còn lại lãi suất giao dịch bình quân tăng nhẹ với mức tăng dưới 1 điểm %/năm. Trong kỳ không phát sinh giao dịch kỳ hạn 9 tháng.

Đối với lãi suất giao dịch bằng USD tăng nhẹ ở các kỳ hạn qua đêm đến 2 tuần và kỳ hạn 1 tháng. Ở các kỳ hạn 2 tháng và 6 tháng, lãi suất giao dịch giảm tương ứng 0,21 điểm % và 1,91 điểm %/năm; trong khi ở kỳ hạn 3 tháng, lãi suất giữ nguyên ở mức 2,78%/năm. Trong kỳ không phát sinh giao dịch kỳ hạn 3 tuần, 9 tháng, 12 tháng và trên 12 tháng.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất huy động VND ổn định so với cuối tuần trước. Hiện nay, lãi suất tiền gửi phổ biến 2,5-3%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn; đối với tiền gửi có kỳ hạn dưới 01 tháng, lãi suất tiền gửi phổ biến 3,5-4%/năm; đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng trở lên là 11,5-12%/năm.

Lãi suất huy động USD phổ biến 2%/năm đối với tiền gửi của dân cư và 0,5% - 1%/năm đối với tiền gửi của tổ chức kinh tế.

Lãi suất cho vay VND cũng ổn định so với cuối tuần trước. Hiện nay, lãi suất cho vay nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ phổ biến ở mức 13,5-16,5%/năm, thấp nhất 12%/năm đối với cho vay thu mua tạm trữ lúa gạo vụ Đông Xuân, 14,5-18%/năm đối với sản xuất kinh doanh khác, 17-20%/năm đối với lĩnh vực phi sản xuất.

Còn lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 6-7,5%/năm đối với ngắn hạn; 7,5-9%/năm đối với trung và dài hạn.

Cũng trong tuần qua, thị trường ngoại hối diễn biến theo xu hướng tích cực, tỷ giá giao dịch ổn định. Thanh khoản ngoại tệ toàn hệ thống tốt, hoạt động mua bán diễn ra thông suốt, các tổ chức tín dụng tiếp tục mua ròng từ khách hàng. Trạng thái ngoại tệ toàn hệ thống được cải thiện hơn so với tuần trước, đạt mức dương nhẹ trong cả tuần. Hiện, tỷ giá niêm yết mua, bán VND/USD của các ngân hàng thương mại đang phổ biến quanh khoảng 20.820/20.870 đồng/USD./.