Giờ dạy của giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội. (Ảnh: PM/Vietnam+)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo Thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Theo đó, cách xếp lương dự kiến như sau:

Chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,2 đến hệ số lương 8,0.

Chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,4 đến hệ số lương 6,78.

Chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Đối tượng áp dụng là với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập, bao gồm đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, trường đại học, trường cao đẳng công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

Thông tư cũng nêu rõ nguyên tắc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. Theo đó, việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận của viên chức.

Khi bổ nhiệm từ ngạch viên chức hiện giữ sang chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập tương ứng không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Dự thảo Thông tư được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố để lấy ý kiến từ công luận trước khi ban hành chính thức./.