Chim mẹ mang một chú cá nhỏ về và đưa cho hai con của mình. (Nguồn: Caters News Agency)

Hai chú chim con háu ăn không chịu nhường nhau. (Nguồn: Caters News Agency)

Một chú chim ngậm chặt con cá trong miệng và chú chim còn lại tìm mọi cách để lôi miếng mồi ra. (Nguồn: Caters News Agency)

Hai chú chim con dùng mỏ để tấn công nhau. (Nguồn: Caters News Agency)

Hai chú chim con dùng mỏ để tấn công nhau. (Nguồn: Caters News Agency)

Huynh đệ tương tàn vì miếng ăn. (Nguồn: Caters News Agency)