Ngày 27/2, Bộ Giáo dục Đào tạo đã chính thức ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010, theo đó về cơ bản vẫn giữ ổn định theo giải pháp 3 chung như các năm trước.

So với các kỳ thi năm trước, năm nay đối tượng dự thi đã mở rộng hơn cho học sinh tốt nghiệp trung học nghề kèm theo điều kiện người tốt nghiệp trung cấp nghề phải là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở, học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa trung học phổ thông đạt yêu cầu theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quy chế cũng nêu rõ, thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trường. Đây là điểm mới nhất của Quy chế Tuyển sinh năm nay so với mọi năm thí sinh chỉ được nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc dịch vụ chuyển phát ưu tiên.

Các trường tổ chức thu nhận hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển của thí sinh nộp trực tiếp tại trường, Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trong tất cả các khâu: mở sổ theo dõi, vào số như nhận công văn đến; tổ chức thu nhận hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển; cấp biên lai cho thí sinh khi đến nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và lệ phí đăng ký xét tuyển.

Hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển của thí sinh dù nộp qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc dịch vụ chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại các trường trong thời hạn quy định của lịch công tác tuyển sinh, đều hợp lệ và có giá trị xét tuyển như nhau.

Quy chế yêu cầu, các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập công bố công khai mức thu học phí theo tháng, học kì hoặc năm học đối với khóa tuyển sinh năm 2010 trong cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2010". Học phí chỉ tính theo tiền đồng Việt Nam.

Quy chế tuyển sinh cũng quy định rõ về qui trình và thời hạn thu nhận hồ sơ đăng kí dự thi, lệ phí đăng kí dự thi nhìn chung không thay đổi so với các kỳ thi trước.

Thí sinh nộp hồ sơ thi từ 10/3 đến 17/4.

Quy chế cũng quy định thời gian tổ chức thi làm 3 đợt từ ngày 3/7 đến 20/7 (giống như mọi năm). Thời gian làm bài của mỗi môn thi tuyển sinh: các môn thi tự luận 180 phút, các môn thi theo phương pháp trắc nghiệm 90 phút.

Các cụm thi quốc gia vẫn giữ ổn định như các năm trước tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Vinh, Quy Nhơn, Cần Thơ.

Riêng thí sinh đăng ký dự thi vào các trường đại học khối quốc phòng và công an hoặc các trường và các ngành năng khiếu vẫn phải đến trường đại học, cao đẳng để dự thi (không dự thi ở cụm)./.