Theo chương trình, ngày 15/1, các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI thảo luận về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XI.

Bên lề Đại hội, đại biểu đã chia sẻ những vấn đề quan tâm với mong muốn Đại hội bầu chọn những đại biểu ưu tú, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của nhân dân.

Đại biểu Nguyễn Chí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận bày tỏ: Đoàn Ninh Thuận cũng như cá nhân tôi suy nghĩ rất nhiều về tiêu chí nhân sự Đại hội. Chúng tôi mong muốn Đại hội lựa chọn những người xứng đáng vào Ban chấp hành Trung ương khóa mới. Ngoài có tầm, có tâm, còn phải có khát vọng. Khát vọng vươn lên tầm cao mới, khát vọng được cống hiến, khát vọng được đổi mới vì lợi ích chung… Phải có tri thức, phấn đấu vì mục tiêu chung, vì lợi ích chung, có một trái tim lửa, một ý chí mãnh liệt để biến khát vọng thành hiện thực.

Chúng tôi rất mong, Ban chấp hành Trung ương khóa XI có những con người mạnh dạn đổi mới, sẵn sàng hy sinh cống hiến sức lực, trí tuệ của mình cho cái chung, cho đất nước, dân tộc vì mục tiêu chung là để xây dựng đất nước giàu mạnh hơn.

Đại biểu Nguyễn Chí Dũng cho biết, ở cấp tỉnh, chúng tôi cũng đề nghị tiếp cận mạnh dạn như thế khi lựa chọn nhân sự, từ những đồng chí trẻ, những đồng chí được đào tạo bài bản, những đồng chí có khát vọng, dám hy sinh, dám cống hiến cho đất nước.

Theo đại biểu Huỳnh Văn Tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai, nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa mới và các chức danh chủ chốt trong Đảng tại Đại hội XI, ngoài có đức, có tài, cần phải có tầm cao trí tuệ. Tầm cao trí tuệ ở đây không phải là có chuyên môn sâu trong lĩnh vực nào đó mà phải biết phát hiện người tài, sử dụng nhân tài để chung sức xây dựng đất nước.

Tài năng của người lãnh đạo là phải biết lãnh đạo người tài. Ngoài cái tài, tầm trí tuệ, cần phải có tấm lòng. Vì nay thu hút người tài không hẳn thành công nhờ tiền bạc, vật chất mà chính là ở sự đãi ngộ, ở tấm lòng dành cho họ. Có đạo đức không chỉ sống tốt, trong sạch mà còn có khả năng chống lại cái xấu, cái ác.

Đại biểu Huỳnh Văn Tới cho biết, trên cơ sở các tiêu chí về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực cá nhân, uy tín trong Đảng, trong xã hội, Đại hội sẽ thảo luận và quyết định về lựa chọn nhân sự. Về số dư tối thiểu khi bầu Ban chấp hành Trung ương khóa mới, Đại hội sẽ thảo luận, thống nhất số dư bao nhiêu là hợp lý, để lựa chọn phù hợp./.