Thứ Tư, Tháng Chín 20/09/2017

Một ngày của người thợ rèn cuối cùng ở khu phố cổ Hà Nội

Minh Sơn (Vietnam+) Bản in

Công việc vất vả, nhưng lò rèn cuối cùng của ông Hùng đang góp phần thổi "hồn," làm đẹp cho Thủ đô, cho từng con phố cổ.