Lũ lớn trên sông Lục Nam. (Ảnh Dương Trí/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, mực nước trên sông Lục Nam, sông Thương đang dao động ở mức cao, sông Thao đang lên chậm.

Mực nước lúc 17 giờ chiều 3/8 trên sông Lục Nam tại Lục Nam là 6,36m (trên báo động 3 là 0,06m); trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương là 6,18m (dưới báo động 3 là 0,12m); trên sông Thao tại Yên Bái: 31,17m (trên mức báo động 2: 0,17m); trên sông Cầu tại Đáp Cầu: 4,94m (trên mức báo động 1: 0,64m).

Dự báo trong đêm nay (3/8), mực nước sông Lục Nam (tại Lục Nam) dao động ở mức đỉnh, sau xuống chậm (đêm nay sẽ xuống mức 6,3m - báo động 3); mực nước sông Thương (tại Phủ Lạng Thương) tiếp tục lên chậm (đêm nay sẽ ở mức 6,2m - dưới báo động 3: 0,1m); mực nước trên sông Cầu (tại Đáp Cầu) tiếp tục lên (đêm nay sẽ ở mức 5,2m - dưới báo động 2: 0,1m); mực nước trên sông Thao (tại Yên Bái) xuống chậm (đêm nay sẽ ở mức 31,0m - báo động 2).

Đến chiều 4/8, mực nước trên sông Lục Nam (tại Lục Nam) xuống mức 5,5m (trên mức báo động 2: 0,2m); trên sông Thương (tại Phủ Lạng Thương) xuống mức 5,6m (trên mức báo động 2: 0,3m); trên sông Cầu (tại Đáp Cầu) xuống mức 4,8m (trên mức báo động 1: 0,5m); trên sông Thao (tại Yên Bái) xuống mức 31,0m ( báo động 2). Tình hình mưa, lũ trên các sông còn diễn biến phức tạp./.