Trẻ em lang thang được hỗ trợ học tập. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Một dự án phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam trị giá 9,2 triệu USD sẽ được thực hiện tại 3 tỉnh thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang; trong đó, Bộ Lao động Hoa Kỳ (USDOL) tài trợ 8 triệu USD thông qua Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Chính phủ Việt Nam đóng góp 1,2 triệu USD.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo giới thiệu và lựa chọn địa bàn thực hiện dự án “Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam” do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức ngày 23/5, tại Hà Nội.

Dự án sẽ xây dựng và củng cố nỗ lực toàn diện, có hiệu quả với sự tham gia của nhiều bên liên quan để phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam. Các hoạt động chính của dự án là nâng cao nhận thức về các mối nguy hiểm liên quan đến lao động trẻ em, xác định và giải quyết vấn đề lao động trẻ em như một nỗ lực thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế về lao động, nhân rộng các mô hình can thiệp và phòng ngừa lao động trẻ em.

Dự án này sẽ được triển khai trong ngành dệt may và thủ công mỹ nghệ tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngành nông nghiệp và thủy sản tại tỉnh An Giang, ngành thủ công mỹ nghệ tại Hà Nội.

Đại diện một trong ba địa phương tham gia vào dự án, ông Đặng Văn Bất, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết: “Hà Nội có khoảng hơn 300 làng nghề truyền thống với đặc thù có nhiều công việc dễ tận dụng lao động trẻ em từ 15 tuổi trở lên. Vì vậy, việc triển khai dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân về việc lao động trẻ em, các mối nguy hiểm liên quan và quy định cấm lao động trẻ em.

Dự án sẽ hỗ trợ cho khoảng 5.000 trẻ em có nguy cơ hoặc đang tham gia vào lao động trẻ em thông qua việc cung cấp các dịch vụ giáo dục hoặc cải thiện điều kiện làm việc đối với trẻ em đã đủ tuổi lao động theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, khoảng 2.000 hộ gia đình khó khăn, có nguy cơ có lao động trẻ em hoặc đang có con em tham gia lao động sẽ được hỗ trợ để cải thiện sinh kế./.

Kết quả báo cáo Khảo sát quốc gia về lao động trẻ em năm 2012 do Tổng cục Thống kê phối hợp Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và ILO thực hiện cho thấy Việt Nam có khoảng 1,75 triệu lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi.

Lao động trẻ em có những ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển về tâm lý và sức khỏe của trẻ em, hạn chế cơ hội đến trường của các em và ảnh hưởng đến cơ hội có việc làm bền vững trong tương lai.