Hội đồng Hòa bình và Phát triển quốc gia của Myanmar (SPDC) hôm nay đã ấn định ngày 31/1 tổ chức phiên họp đầu tiên của quốc hội khóa mới, hai tháng sau khi Myanmar tiến hành cuộc tổng tuyển cử lịch sử.

Hệ thống lập pháp của Myanmar gồm ba cấp: Hạ viện, Thượng viện và cơ quan lập pháp cấp bang và khu vực.

Phiên họp đầu tiên sẽ được tiến hành ở cả ba cấp. Quốc hội lưỡng viện sẽ bầu chủ tịch và phó chủ tịch.

Trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 11/2010, đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) của Thủ tướng Thein Sein đã chiến thắng vang dội khi chiếm áp đảo tại cả ba cấp (chiếm hơn 76% tổng số ghế)./.