Người dân Myanmar đi bỏ phiếu.(Nguồn: asiasociety.org)

Ngày 13/10, Ủy ban Bầu cử Liên bang Myanmar (UEC) thông báo cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào ngày 8/11 tới ở nước này sẽ không được tiến hành ở một số khu vực nhạy cảm, được cho là những nơi không thể tổ chức bầu cử một cách tự do và công bằng.

Theo UEC, trong số các khu vực trên có 212 làng thuộc bang Kachin, 94 làng ở bang Kayin, 41 làng ở khu vực Bago, 1 làng thuộc bang Mon và 5 khu ngoại ô cùng 56 làng ở bang Shan.

UEC đã chỉ định tổng cộng 1.163 đơn vị bầu cử trên cả nước, trong đó có 330 đơn vị bầu cử trong cuộc bầu cử Hạ viện liên bang, 168 đơn vị trong cuộc bầu cử Thượng viện liên bang, 636 đơn vị trong cuộc bầu cử nghị viện bang hoặc khu vực và 29 đơn vị trong cuộc bầu cử các nghị viện bang hoặc khu vực của các sắc tộc.

Chủ tịch UEC U Tin Aye cho biết 35 triệu cử tri hợp lệ trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới và tổng cộng 41.000 điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa trên khắp cả nước, trong đó có 5.504 điểm ở Yangon./.