Các thành viên Ủy ban Kiến tạo hòa bình Liên bang của Chính phủ Myanmar và đại diện cấp cao các nhóm vũ trang tại bàn đàm phán Yangon, ngày 22/7 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

THX đưa tin, ngày 20/11, Myanmar đã thành lập một Ủy ban Giám sát Ngừng bắn chung (JCMC) cấp liên bang-toàn quốc để triển khai Thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc (NCA) được ký kết giữa chính phủ nước này với 8 nhóm vũ trang sắc tộc ngày 15/10 vừa qua.

Theo Ủy ban kiến tạo hòa bình liên bang (UPWC), JCMC - dưới dự lãnh đạo của Trung tướng Yar Pya - được thành lập với 10 đại diện đến từ chính phủ Myanmar và 8 nhóm vũ trang sắc tộc trên, cùng với 6 đại diện dân sự.

Là bộ phận của tiến trình hòa bình, Myanmar cũng đang nỗ lực thành lập một Ủy ban Đối thoại chung về Hòa bình liên bang (UPDJC) 3 bên với 16 đại diện đến từ chính phủ, các nhóm vũ trang sắc tộc và các đảng phái chính trị để bắt đầu soạn thảo một bộ khung cho các cuộc đối thoại.

Dự kiến, việc soạn thảo bộ khung đối thoại có thể bắt đầu vào ngày 14/12 tới theo trình tự thời gian của thỏa thuận ngừng bắn đã được ấn định và các cuộc đối thoại chính thức sẽ bắt đầu trước ngày 14/1/2016, sau khi khung đối thoại chính trị được ký kết.

Trước đó, chính phủ Myanmar và 8 trong số 15 nhóm vũ trang sắc tộc của nước này đã ký NCA và hai bên đã nhất trí về một số bước sau khi ký thỏa thuận. Hai bên cũng đồng ý đưa ra một bộ khung chính trị trong vòng 60 ngày và đối thoại chính trị trong vòng 90 ngày./.