Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trong hai ngày 21-22/5, tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Hội Nhà báo Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế phối hợp tổ chức chương trình tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng đưa tin về tiêu chuẩn lao động quốc tế, tuân thủ pháp luật quốc tế và thanh tra lao động.

Tham dự lớp tập huấn có các phóng viên, biên tập viên của 28 cơ quan báo chí, truyền thông trong cả nước. Chương trình tập huấn giới thiệu cho phóng viên các cơ quan báo chí (báo điện tử, báo in, phát thanh) cái nhìn tổng quát về tiêu chuẩn lao động quốc tế và lộ trình phê chuẩn của Việt Nam, các công ước quan trọng của Tổ chức Lao động Quốc tế, việc thực hiện các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế đã được Việt Nam phê chuẩn.

Với sự trợ giúp của chuyên gia Tổ chức Lao động Quốc tế, học viên dự tập huấn được phân tích, giới thiệu những ví dụ hay là một số bài viết của báo chí trong và ngoài nước về mảng lao động việc làm, phương pháp đưa tin về tiêu chuẩn lao động quốc tế.

Các phóng viên tham dự tập huấn còn được tìm hiểu các kiến thức cơ bản về tuân thủ pháp luật tại nơi làm việc, kinh nghiệm đưa tin trong lĩnh vực lao động; kết quả của công tác thanh tra lao động ở Việt Nam; vai trò của báo chí trong việc hỗ trợ thanh tra lao động thực hiện tốt nhiệm vụ; giới thiệu về chiến dịch thanh tra lao động năm 2015.

Với nhiều nội dung thiết thực, đợt tập huấn sẽ góp phần nâng cao kỹ năng đưa tin về lĩnh vực lao động việc làm cho các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí./.